ירושות וצוואות

 "הדבר היחיד הבטוח בעולמנו, הוא המוות", ובאותו הקשר ״אין אדם יודע יום פקודתו״. קרי, המוות לצערנו יגיע, השאלה רק אימתי…
"אנשים נשלטים על ידי רגשותיהם ומביעים התנגדות עזה כאשר ההיגיון מנסה לכפות את משמעותו עליהם" (מקס נורדאו);  אכן הרגש גובר עלינו ומונע מאתנו לחשוב ולהתמודד בהגיון עם המוות ובעיקר עם מה שיקרה לאחריו. לכן, בבואנו לטפל בצוואה, או בירושה – עלינו לנהוג ברגישות בבד בבד עם מקצועיות.
להוואי ידוע, שהשפעת הירושה והצוואה על יורשנו היא רבה וארוכה מאד, וברי כי תכנון נכון, יכול להועיל ליורשינו בהיבטים רבים ביותר, כגון בענייני מיסוי. בעת עריכת צוואה ניתן לקבוע תנאים המתנים את ההורשה, לפיהם ידרשו לנהוג היורשים ע״פ השקפתו של המוריש, גם לאחר מותו. הנושאים לגביהם ניתן להתנות מגוונים, ובין היתר, נוגעים להקמת משפחה, לימודים, השתלבות בעסקי המשפחה, שיעורי נהיגה ורכישת רכב, טיול לחו״ל אחר שירות צבאי ועוד. נודעת לכך משמעות רבה מאד, לגבי יורשים צעירים, חסרי נסיון בחיים, אשר נותרים עם הרכוש, ואין מי שיוביל אותם בדרכם החדשה.

צוואה לעומת חוק הירושה 

צוואה גוברת על החוק בכפוף לכך שאינה נפסלת ו/או הינה נהירה דיה.
במידה וחוק הירושה חל, אזי בני הזוג של המנוח יורשים מחצית מרכושו וכן את המטלטלין שבבית ואת רכב המשפחה, ואילו ילדיו את המחצית השנייה.
בהעדר ילדים, גם ההורים הם בין היורשים.
במרבית המקרים, הרכוש הוא משותף לבני הזוג, כך שמחציתו שייכת ממילא לבן הזוג שנותר בחיים, וחוק הירושה חל רק על המחצית השנייה, בה חולקים בת/בן הזוג , הילדים או ההורים והאחים.
כאשר אין לזוג ילדים, אך יש למנוח הורים או אחים, אזי, בן הזוג החי, יורש את כל הדירה (אם גרו בה בשלושת השנים האחרונות) ואת 2/3 מהרכוש.
כדי לשנות את החלוקה כפי שמורה חוק הירושה, יש להכין צוואה.
בצוואה נוכל לחלק את רכושנו באופן שונה, ישירות ליורש נזקק יותר, או מועדף יותר, להוריש נכס ספציפי לאדם ספציפי, להיטיב או להתנות, לשלול או לגמול.
סייג בדמות פוליסות ביטוח-בכל פוליסה מופיע "מוטב", והוא ורק הוא מקבל את דמי הפוליסה, בקרות המקרה, בלי קשר לשאר הרכוש ולצוואה, לכן חשוב לעדכן את הפוליסות ב"מוטבים" הרצויים.

צוואה או חוק חוק הירושה – מה עדיף?

אם השכלנו להעדיף את דרך הצוואה, הרי שרק היא – תחול, משום שצוואה גוברת על החוק הקובע הורשה ספציפית בהתאם להוראותיו, שבדרך כלל לא מתאימה לרוב רובם של האנשים, כגון הורשת דירת המגורים מחצה מחצה לבן הזוג ולילדים כאשר הדירה רשומה רק על שם בן הזוג הנפטר. במהלך עבודתי נתקלתי במקרים של ילדים אשר החליטו למכור את הדירה למרות אי-רצונה של האם/האב שנותרו בחיים, שכן היו זקוקים לכסף או מטעם אחר כלשהו. והאם/האב מצאו עצמם נאלצים לעזוב את בתיהם. גם מסיבה זו, מודגש הצורך בצוואה ברורה, ורצוי שיכין אותה, עורך דין מנוסה שגם ידע לייעץ כיצד לצוות כדי למקסם את התוצאות הרצויות.

4 סוגי צוואה: 

  • בכתב יד
  • בשני עדים
  • בפני רשות
  • בעל פה [רק במקרה שמדובר במי שנטה למות או סבר שהוא נוטה למות. צוואה זו בטלה כעבור חודש לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים]
הכלל הוא "מצווה לקיים את דברי המת" (גיטין יד, ב). אולם, מתקיימים חריגים כאשר הצוואה אינה ערוכה כדין, או אינה נהירה די הצורך, או קיים חשש להשפעה בלתי הוגנת על המצווה או שהמצווה לא היה כשיר לצוות במועד ערכית הצוואה ועוד.  יודגש: מימוש הצוואה כפוף לעריכה כדבעי של הצוואה –  ניסוח, צורה, ופרטים חשובים נוספים שרק בעל מקצוע יוכל לטפל בהם.

דיני ירושה הינו תחום משיק לדיני המשפחה. לדיני ירושה חשיבות מכרעת, הן בעת תכנון תהליך ההורשה, ע"י צוואה והן לאחר מות המוריש, כאשר יורשים רוצים להסדיר את הירושה, ע"י הסכם בין יורשים.

דיני המשפחה עומדים מעל לחוק הירושה, כלומר ראשית יש לנהוג על פי חוק יחסי הממון בין בני זוג, לאחר מכן לפעול על פי חוק הירושה. הזכות של בן הזוג הנותר בחיים עומדת לפני ביצוע צו הירושה של הנפטר.

תנאים ותניות בצוואה | צוואה חכמה

כלל יש למחוק את המילה ״סטנדרטית״ מהלכסיקון כאשר זה נוגע למסמכים משפטיים (להבדיל מטפסים). כל עורך דין המעניק שירות יסודי, מקצועי ואיכותי ״יתפור״ לכל לקוח את המסמך המתאים לו ע״פ צרכיו (בדיוק כשם שתופרים חליפה). נסיון בן 20 שנים מלמד שלכל לקוח יש להתאים צוואה שונה, בהתאם למצבו האישי, הונו האישי, המשפחתי והעסקי וכיו״ב. אנו נוהגים לכנות את הצוואות שנכתבות עבור הלקוחות ״צוואות חכמות״ באשר הן מביאות בחשבון את הפרמטרים שצוינו לעיל, וכן שורה ארוכה של פרמטרים נוספים.

בעת עריכת צוואה ניתן לקבוע תנאים המתנים את ההורשה, לפיהם ידרשו לנהוג היורשים ע״פ השקפתו של המוריש, גם לאחר מותו. הנושאים לגביהם ניתן להתנות מגוונים, ובין היתר, נוגעים להקמת משפחה, לימודים, השתלבות בעסקי המשפחה, שיעורי נהיגה ורכישת רכב, טיול לחו״ל אחר שירות צבאי ועוד. נודעת לכך משמעות רבה מאד, לגבי יורשים צעירים, חסרי נסיון בחיים, אשר נותרים עם הרכוש, ואין מי שיוביל אותם בדרכם.

תנאים בצוואה יכולים לשמש ככלים למטרות הכוונת התנהגות של הזוכים. כלומר, קביעת הוראות שבקיומן או אי קיומן יזכה היורש בחלקו. באמצעות התנאים הללו יכול המוריש לשקף ליורשים את "האני מאמין" שלו לגבי נושאים שונים: הוראות המהוות תמריץ חיובי, מחד, והוראות המהוות תמריץ שלילי, מאידך.

סעיף 43 לחוק הירושה קובע "תנאי דוחה" לקיום הצוואה לפיו רק בהתקיים תנאי מסוים יוכל לזכות היורש בחלקו; סעיף 44 לחוק הירושה קובע "תנאי מפסיק" על-פיו בהתקיים תנאי מסוים היורש יחדל מלקבל את חלקו או שזכייתו תושהה. כך, התניית קבלת כספי העיזבון בחתימה של היורש על הסכם ממון עם בן/ בת זוגו לפיו הוא מוותר על כל תביעה בקשר עם רכוש העיזבון. בהורשה של חברות ועסקים משפחתיים באמצעות צוואה חכמה ותקנון חברה ובו התייחסות לעתיד, מונעים, ולמצער, מפחיתים את הקונפליקטים בין היורשים שעלולים להתגלע עם מות המוריש.

במקום סיכום

לצוואה נודעת משמעות רבה עבור המוריש. באמצעות הצוואה זכאי אדם לתכנן כיצד להוריש את רכושו, מה יעשה ברכושו אחרי מותו, לדאוג כי יורשיו יעשו שימוש נכון בכספים אותם הוא מוריש להם ועוד. במקרים רבים נמנעים מאבקי כח בין היורשים השונים באמצעות תכנון נכון של המצווה, תוך הבאת מכלול השיקולים בחשבון. אמנם, לעיתים אין בצוואה למנוע מאבקי ירושה והתנגדויות לצוואות, אשר מגיעים לביהמ"ש, כגון במקרים בהם יש חשש כי המצווה הושפע לרעה ע"י אחד היורשים, במקרים בהם המצווה לא היה כשיר לצוות, במקרים בהם הצוואה לא נערכה באופן מקצועי ועוד, אולם במקרים אלו על המתנגד מוטל נטל הוכחה כבד במיוחד.