גירושין

ייחודו של משרדנו הוא בליווי אנשי/נשות עסקים, בעלי/ות נכסים וחברות או בני זוגם, כבר בשלב ההתלבטות והיערכות, במהלך מסע הגירושין והליכי פירוק השיתוף ופירוקו של התא המשפחתי.
בשונה ממשרדים המתמחים אך ורק בתחום דיני המשפחה, משרדנו צבר ניסיון וידע עשירים במיוחד בתחומים מגוונים המשיקים והכרחיים בתיקי המשפחה, לרבות בתחום החברות, בנקים, עסקאות מקרקעין פירוק שותפויות, פשיטת רגל, ירושות ועוד. ההתמחות הרב תחומית של משרדנו מבטיחה מענה כולל ומקיף בתיק בכללותו, הן בפן של דיני המשפחה והן בפן של הדין האזרחי-מסחרי.

גירושין במדינת ישראל, בין שני יהודים, ייעשו על פי הדין הדתי – כלומר, על פי דין תורה. על הבעל לתת לאשתו גט פיטורין, המכונה גם ספר כריתות, ועל האישה לקבלו. בספר הכריתות יש להקפיד לפרט את שמות הצדדים, מקום מגוריהם, מועד מתן הגט. העדר דיוק בפרטים אלה עלול לפסול את הגט כולו.

גירושין חייבים להיערך בדרך שקבעה התורה עפ"י מסורת חכמים, אחרת עלול לצאת גט פסול. לגט פסול עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת- כך, מצב שבו האישה סבורה שהגירושין בינה לבין בן-זוגה תקפים, אלא שמאחר והגט נמצא פסול (ולא עמד בדרישות מסורת חכמים) עודנה אשת איש. היה ואותה אישה תינשא בשנית, יהיו ילדיה ממזרים. בשל חשיבות הנושא, נקבע בתקופת הגמרא שרק חכם מומחה בסידור גיטין, יהיה אחראי על סידורי גיטין. עד היום, רק דיין מומחה רשאי לעסוק בסידור גט. גט שסידרו הדיוטות, יהא פסול, וכך אף גט שסידר חכם – במידה ואינו מוסמך לעסוק בסידורי גיטין באופן מפורש.

מהות הגט

גט מורכב מארבעה חלקים:

א. אמירה מפורשת שהבעל גירש את אשתו.

ב. אמירה מפורשת שהבעל כורת את הקשר שבינו לבינה.

ג. אמירה מפורשת של שם האישה, ולפי הרמב"ם – גם אמירה מפורשת של שם הבעל.

ד. שלא יהא צורך לעשות פעולה נוספת לאחר כתיבת הגט, מלבד מתן הגט לאישה.

עיקר הגירושין

בסידור הגט, יש להקפיד על הדברים הבאים:

א. שהבעל יגרש את האישה מרצון.

ב. קיומו של כתב.

ג. שהבעל או שלוח של הבעל ייתן את הגט בידי האישה או שליחה.

ד. מתן הגט ייערך בפני עדים.

ה. מתן גט לשם גירושין, להבדיל ממתן שטר חוב אחר כלשהו.

ו. על האישה לקבל את הגט מרצונה החופשי – תקנה זו תוקנה על ידי רבנו גרשום, אשר מאז החרם שהטיל, חל איסור לגרש אישה בעל כורחה.

כפייה לגירושין

כאשר מדובר בנישואין אסורים, כך למשל – נישואי כהן לגרושה, כופים על הבעל ליתן גט לאישתו. ישנם מקרים, בהם הדרישה לגירוש מגיעה מצד האישה, כך למשל כאשר הבעל חולה במחלה מסוכנת ומדבקת("מוכה שחין וצרעת") והאישה מבקשת להתגרש, עדיין חובה ברצון הבעל לגרש את אשתו. לפיכך, יכולה האישה לפנות לבית הדין בבקשה לפסק דין שיחייב את הבעל במתן גט. נציין, כי גט אשר ניתן שלא מרצון הבעל עשוי להיחשב כ"גט מעושה", שבמרבית המקרים יהיה גט פסול, וכתוצאה מכך תיחשב האישה כמי שעודנה נשואה. קיימים מקרים בהם "גט מעושה" לא ייפסל- כך למשל בנישואין אסורים או במקרים בהם יש חיוב מפורש על הבעל לגרש את אשתו, היינו כפייה מפורשת לגירושין.

עילות לחיוב האישה בגירושין

קיימות עילות אובייקטיביות לחיוב אישה בגירושין, וכן עילות סובייקטיביות, הטמונות בהתנהגותה של האישה.

עילות אובייקטיביות הן עילות של פגמים גופניים באישה, המונעים אפשרות לקיים חיי אישות או מביאים את האישה לכדי עקרות. קיים כלל בהלכה לפיו כאשר בני זוג נשואים עשר שנים ומעלה, ולזוג אין ילדים, כאשר הסיבה לכך טמונה באישה – רשאי הבעל לגרשה.

העילות הסובייקטיביות לחיוב אישה בגירושין הן:

א. "עוברת על דת משה" – הכוונה לאישה המכשילה את בעלה בשמירה על מצוות הדת. מובן כי בעל אשר אינו שומר על מצוות הדת, לא יוכל להעלות טענה זו.

ב. "עוברת על דת יהודית" – אישה שאינה מקפידה על כללי הצניעות, ונוהגת באלימות מילולית ו/או פיסית כלפי בעלה. לא די במקרה חד פעמי, כי אם בהתנהגות מתמשכת.

ג. "זנתה תחת בעלה" – אישה שקיימה יחסי אישות עם גבר אחר. אישה זו תהיה "אסורה על בעלה ועל בועלה". כמו כן, תפסיד אזי האישה את כתובתה ומזונותיה.

ד. "מעשי כיעור" – כאשר קיים חשש כי האישה "זנתה תחת בעלה", אך אין עדויות ממשיות לכך, כי אם רק חשד סביר להניח.

העילה היחידה עליה לא יכול בעל למחול, הינה עילת "זנתה תחת בעלה", או אז חובה על הבעל לגרש את אשתו והיא אסורה עליו. ביתר העילות, רשאי הבעל לסלוח לאשתו במידה והוא מעוניין בכך.

עילות לחיוב הגבר בגירושין

גם בנושא זה קיים חוסר שיוויון בין מצבו של בעל למצבה של אישה, ואין ספק כי סיכוייה של אישה לקבל פסק דין בבית הדין הרבני אשר יחייב את הבעל במתן גט נמוכים מאלו של בעל לקבל פסק דין לגירוש אשתו.

אישה תוכל לפנות בבקשה לחייב את בעלה בגירושין במספר מקרים: במקרה של אלימות גופנית קשה על ידי הבעל (כאשר גם כאן, כמו במקרים כלליים של אלימות במשפחה, קיימת בעיית הוכחה הרובצת על כתפי האישה); מקרה של בעל "מורד" – המסרב לקיים יחסי אישות עם אשתו, וזאת שלא מחמת מחלה; עילות אובייקטיביות כגון מחלות מסוכנות ומדבקות ו/או מומים גופניים בבעל, אשר בעטיים לא מנהלים בני הזוג חיי אישות. נציין, כי גם לאישה עומדת הזכות על פי ההלכה לדרוש גט מבעלה, כאשר בני הזוג נשואים למעלה מעשר שנים, ללא ילדים, ובמקרה זה על האישה להוכיח את רצונה בילדים ואת חוסר יכולתו הפיסית של הבעל לעבר אותה.

האסטרטגיה בתהליך הגירושין

פגישת יעוץ – סוף מעשה במחשבה תחילה

השלב הראשון והחשוב מכל הינו להגיע לפגישת ייעוץ עם עו"ד המתמחה בתחום דיני המשפחה, עוד לפני נקיטת כל צעד, ולכך קיימת חשיבות מכרעת. פגישת יעוץ עם עו"ד המתמחה בתחום דיני משפחה, יכולה לעשות את ההבדל המשמעותי בסיכויי התיק ואף בסיכוייו של המשא ומתן להצליח, בכדי להגיע להסכם ולהימנע מהליכים משפטיים.

ראשית, אין מקרה אחד דומה למשנהו ולכל מקרה נסיבותיו האישיות, ולייעוץ קיימת משמעות גדולה כיצד יש לנהוג בהמשך התהליך. מטרתו של הייעוץ לתת מענה בהתאם לצורכי הלקוח ולנסיבות המקרה, אשר בסיומו יפחיתו את חוסר הביטחון והבלבול שנוצר בסיטואציות של פרידה או פירוק התא המשפחתי.

הייעוץ חשוב בשלב שלפני ההחלטה על הרצון בפירוק התא המשפחתי. לאחר הייעוץ, נושאים רבים הקשורים לתהליך ולתוצאותיו מתבהרים והדרך שיש לנקוט מתבהרת ומובנת. בנוסף, קיימת חשיבות רבה לדרך בה מתבצעת הפרידה והייעוץ חוסך כאב נפשי ופיסי וכמובן לא פחות חשוב בכסף.

ההחלטות שהלקוח נדרש להתמודד עימם, מתפרשות הן בהיבט המנטלי הרגשי והפיסי והן בהיבט הכלכלי. על הלקוח להבין כי אינו כי בתהליך קבלת ההחלטות עליו לחשוב גם על ההשלכות שיקבל גם כלפי הנכס החשוב ביותר עבורו – ילדיו. החלטות אלו אינן יכולות להיעשות ללא יעוץ. חוסר הידיעה של החוק והנורמה בבתי המשפט ובבתי הדין הרבניים ובערכאות השונות, עלולה לגרום ללקוחות לעשות טעיות, שבסופו של יום ישאו מחיר כבד גם במהלך התהליך וחשוב מכך לאחר מכן.

חשוב לזכור כי בהליך הגירושין מדובר בעניינים משפטיים מורכבים, ובהליכים משפטיים שנמשכים לאורך זמן. ללא ייצוג משפטי רב-תחומי כשל משרדנו כמפורט ברישא, הולם ואיכותי, קשה להצליח, קל וחומר להשיג הישגים ואף חמור יותר, הנזק שיכול להיגרם אינו רק בטווח הקצר אלא יהיה אף ארוך טווח הן בהיבט הנפשי והן בהיבט הכלכלי.