נישואים אזרחיים בחו"ל, חתונה אזרחית, אשרות

על פי חוקי המדינה אין אפשרות להינשא בישראל, אלא בנישואים דתיים.

נישואים דתיים אינם מתאימים לארבע קבוצות עיקריות:

1. בני זוג שאינם בני דת אחת.
2. מנועי חיתון על פי ההלכה היהודית (ממזרים, כהן וגרושה).
3. "סרבני מצפון".
4. בני זוג בני אותו מין.

הפתרון עבור בני זוג המשתייכים לאחת הקבוצות הנ"ל הינו עריכת נישואין אזרחיים בחו"ל (קפריסין, תאילנד ועוד).

כאמור, בישראל אין אפשרות לערוך נישואים אזרחיים אשר יהא להם תוקף מבחינה חוקית. עם זאת, זוג יכול לערוך את הטקס, ולחיות כידוע בציבור בעל הסכם ממון.

בנוסף, כיום ישנה הכרה בנישואים אזרחיים שנעשו בחו"ל. מבחינה רישומית הזוג יירשם כנשוי בתעודת הזהות ומבחינת המערכת הדתית נישואיהם הינם אחת משתי אופציות – או שאינם קיימים כלל ואז לא נדרש גט, או שנדרש גט לחומרא למען הסר ספק.

משרדנו בעל ניסיון בטיפול בעריכת נישואין אזרחיים בחו"ל, לרבות הכנת כל המסמכים הנדרשים לשם כך במקום עריכת הנישואין ולרבות מתן יעוץ בנוגע למקום המתאים לעריכת הנישואין בהתאם לנתוני בני הזוג, ולאפשרותם לעזוב את גבולות המדינה. משרדנו מקיים לשם כך קשרי עבודה עם גורמים רלוונטיים בחו"ל, במטרה ליתן את הפתרון היעיל ביותר עבור בני הזוג.