החלטות תקדימיות – הפחתת מזונות זמניים לקטינים במקרי גנבת זרע

לא עוד פסיקת מזונות "רגילים" במקרי גניבת זרע; משרדנו מייצג אינספור גברים בתביעות בגין גניבת זרע והפיכתם לאבות בעל כורחם, תביעות הטומנות בחובן דרך כלל 4 תביעות: תביעה לאבהות, תביעה למזונות, תביעה למשמורת ותביעת נזיקין שמגיש הגבר כנגד האשה בגין מעשה גניבת הזרע.

לאחר שנים רבות של התעלמות בתי המשפט מהתופעה בכללותה, קל וחומר לענין פסיקת גובה מזונות הקטינים, עלה בידינו לשכנע את בית המשפט בכך - ש"פסיקה רגילה" של דמי מזונות איננה הגיונית בעליל, ולמצער, איננה יכולה לבוא בחשבון; ואכן, בהחלטה תקדימית בתיק שאפרט עליו אך בתמצית הופחתו מזונות זמניים לקטין מתחת למינימום הקבוע בדין.

התקדימיות בהחלטה נובעת משניים: האחד, הפחתת סכום המזונות הזמניים ומדור מתחת לרף המינימום הקבוע בדין; השני, מדובר בהחלטה שניתנה כבר במסגרת הדיון הראשוני בתיק, עוד בטרם השלב בו הוכחה כלל הטענה של גניבת זרע.

ובקצרה, משרדנו מייצג גבר (גרוש), אשר ניהל מערכת מינית מזדמנת עם אשה גרושה אם לילדה, וכשחפץ הגבר לנתק כל קשר עמה, הרתה האשה ממנו על מנת לאלצו להישאר במערכת היחסים עמה,  מתוך תקווה כי זו תעלה שלב באמצעות הולדת הילד למערכת זוגית רגילה. לא זו בלבד שהדבר לא צלח בידיה, אלא שהיא פעלה בניגוד להבטחה מפורשת שנתנה לגבר כי לא תהרה ממנו עקב נסיבות ברורות שאפיינו את מצבו, ובהמשך כי לא תדרוש ממנו דמי מזונות; המעניין הוא שאת הבטחתה שלא לדרוש מזונות קיימה במשך תקופה ממושכת בת כ- 7 שנים, תוך שהיא מחלה על מזונות הקטינה.

כעבור כ- 7 שנים, תבעה אם הקטינה מזונות עבור הקטינה בסך 2,500 ₪, כאשר בגין רכיב המדור והחזקתו תבעה סך 1,300 ₪, והחילה את תביעתה רטרואקטיבית 7 שנים לאחור.

ביום 27.4.14 התקיים דיון בנושא המזונות הזמניים. עו"ד ענתבי העלתה בשם האב טענות כבדות משקל מדוע יש לפסוק מזונות הכרחיים בלבד, קרי להפחית אף מתשלום דמי המזונות והמדור הקבוע בדין, ובין היתר, בגין טענה לגניבת זרע. בהחלטה תקדימית שנתן ביהמ"ש לענייני משפחה בר"ג, נפסק כי על האב לשלם מזונות זמניים לקטינה, בסך 1,450 ₪ לחודש, כאשר בסכום זה כלול רכיב המדור והחזקתו.

משמעות הדבר היא, כי החלק היחסי שבו חויב האב בתשלום מזונות עומד על כ – 900 ₪, ובגין רכיב המדור והחזקתו על סך כ – 550 ₪.

במקרה אחר ייצגנו רופא אמיד מאד ושכושר השתכרותו גבוה, ואם הקטינים תבעה למעלה מ - 8500 ₪ דמי מזונות. בית המשפט  לענייני משפחה ברמת גן פסק, על אף הכנסתו הגבוהה של האב ונכסיו הרבים, בהתחשב בטענת גניבת הזרע, 6000 ₪ עבור שני הקטינים ,כאשר סכום זה כולל מדור.

מקרה נוסף מענין של בחור צעיר שבשנות ה-20 לחייו נפל קורבן לגניבת זרעו. האשה לא תבעה מזונות במשך כ-3 שנים, שכן הודתה כי התהוללה עם מספר גברים באותה עת, ולפיכך לא ידעה מי אבי הקטינה. תחילה בחרה לתבוע את בעל הכיס העמוק, גבר עמו היתה בקשר, אולם בבדיקת האבהות התברר כי אינו אבי הקטינה. בלית ברירה, פנתה האשה לתבוע את הלקוח שלנו. כאמור, בחור צעיר, אומן במקצועו, על סכום מופרך של כ-4000 ש"ח. בית המשפט אשר הכיר במקרה זה בגניבת הזרע, והתחשב במצבו של הגבר ובנסיבות נוספות, פסק לקטינה דמי מזונות בסך 1,500 ש"ח, כולל מדור.

מקרה אחר של איש תקשורת המשתכר סכומים נכבדים, בו עלה בידינו להגיע להסכם, לפיו הגבר ישלם סך 1,700 ש"ח בלבד, כדמי מזונות כולל מדור.

ואלו אך דוגמאות ספורות, מיני רבות, בקליפת האגוז, בהן עלה בידינו לשכנע את בתי המשפט ולחולל שינוי מהותי, בנושא כה מרכזי בחיי חברתנו העומד לדיון בלתי פוסק בעקבות כך.

ודוק: אין עוד התעלמות של בתי המשפט, כלי התקשורת ועוד, אלא דיון מעמיק בתופעה חמורה זו, אשר יכולה לבוא אל פתרונה אולם רק בדרך של חקיקה. עד אז נותר בידינו למזער את הנזקים של אותם גברים, ולו על מנת לעשות צדק חלקי עימם.