סרבנות גט | תביעת נזיקין

מתקיים שיח ציבורי רחב במיוחד בנושא ״סרבני גט״. שיח, שדרך כלל מקומו היה בינינו, עורכי הדין המופיעים גם בבתי הדין הרבניים, ובבתי משפט לענייני משפחה במקרים של תביעות נזיקין בעוולת "סרבנות גט". 
מטעמים אלו ואחרים, שלא זה המקום לדון בהם, פחות, אם בכלל, עולה לשיח הציבורי נושא ״סרבניות הגט״; תופעה קיימת, ומנתונים של השנים האחרונות אף עולה, כי מספר המקרים של "סרבניות הגט", איננו רחוק ממספר המקרים של "סרבני הגט" (מנתונים אחרונים של הנהלת בתי הדין הרבניים: 125 – סרבני גט; 80 – סרבניות גט).
צא ומד: התופעה קיימת אצל שני המינים, ועסקינן בתופעה חמורה במיוחד, שבבסיסה פגיעה בזכויות יסוד המעוגנות בחוקי יסוד במדינת ישראל – הזכות לאוטונומיה, הזכות לכבוד האדם וחירותו, הזכות למימוש עצמי ועוד.

תביעות נזיקין בתוך המשפחה הפכו לכלי שכיח עם השנים. זהו כלי מבורך, ואנו עושים בו שימוש מזה שנים רבות לטובת לקוחותינו במקרים המתאימים; משרדנו נחל הצלחה רבה בפסק דין תקדימי, הנלמד כיום במוסדות האקדמאיים, בו הפך בית המשפט המחוזי את פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה אשר חייב את האשה (אותה ייצג משרדנו בערכאת הערעור בלבד) בפיצוי בסך מאות אלפי ש"ח לגבר בגין סרבנות גט, וביטל את הפיצוי בנסיבות המקרה.