תביעות נזיקין בתוך המשפחה

תחום ייחודי נוסף במשרדנו הן תביעות נזיקיות בתוך המשפחהתביעות נזיקין נותנות פתרון לאותן בעיות ואף תופעות קשות אשר נוצרות בתוך המשפחה, אשר עד היום לא נמצא להן פתרון ראוי ולא עלה בכל האמצעים האחרים למגרן.  דוגמת, תלונות השווא, ניכור הורי; מניעת הסדרי ראיה, סרבנות גט, התרת חוזה נישואין או הפרת הבטחה לנישואין: גירוש האישה בעל כורחה; אי קיום יחסי אישות כעילת תביעה בנזיקין; התעללות רגשית וגופנית;  לשון הרע; עוולת התקיפה; הסתרת מצב נפשי של בן זוג; ריבוי נישואין; הוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ; תביעה לנזיקין המסתמכת על הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות; צו הרחקה; ניאוף; חטיפת ילדים; מעשי אינוס ועוד.

במסגרת הכלי של תביעות נזיקין בתוך המשפחה חוברים שני אינטרסים יחדיו, האינטרס הציבורי והאינטרס הפרטי, במטרה למגר תופעות ואף מגפות קשות בחברה, שאין כל מקום להגן עליהן ועד היום לא עלה בכל האמצעים האחרים למגרן.

עד היום מעט מאד תביעות כגון דא הגיעו למפתנו של בית המשפט לענייני משפחה, וכלי זה לא נעשה בו שימוש מספיק ונכון. לאחרונה, נושבות רוחות חדשות ובית המשפט מצא לנכון במקרים רבים לחייב את הניזוק בפיצויים.  במה דברים אמורים?

נוכח טיבו וטיבעו של התא המשפחתי, לא כל תביעת נזיקין תעבור את מפתנו של בית המשפט, שיבחן האם מתן הסעד הניזקי הינה הדרך הראויה להתמודד עם הנושא שהונח על שולחנו. הנטל לשכנע את בית המשפט הנכבד רובץ על מגיש התביעה, ולפיכך עליה לעמוד בכל התנאים הקבועים בדין, ואף לחומרא – נוכח העובדה שכאמור כלי זה אינו כה שכיח ובתי המשפט עדיין לא התמודדו איתו מספיק.

מכלול אינטרסים מעורבים כבדי משקל מעורבים בתביעות הנזיקין בתוך המשפחה, ובית המשפט לאחר שיבחן את האינטרסים השונים שהוצגו בפניו יערוך את האיזון הנכון  ויחליט להותירו על שולחנו כראוי לסעד מתוך דיני נזיקין אך ורק באם עסקינן בהפרה משמעותית וגסה של הנושא העומד על הפרק אשר נעשתה בזדון ותוך קיפוח מוחלט של טובת הקטין ו/או זכויותיו של ההורה האחר, לפי הענין, וכן אחר שיוודא כי אין בנמצא סעד חלופי אשר יהא בו, מחד, לרפא את הנזק לנפגע, ומאידך, לא לפגוע פגיעה יתירה במירקם המשפחתי.

למשרדנו נסיון רב בתביעות אלו, ואף בהגשת תביעה נזיקית תקדימית במדינת ישראל בגין תופעת גניבת הזרע/אבות בעל כורחם, במקביל לפעילותו למיגורן של אותן תופעות במסגרת פעילות להובלת שינוי חברתי וחקיקתי.