דיני חברות

עו"ד מירית ענתבי הייתה שותפה משך שנים רבות במשרדי עורכי-דין מן השורה הראשונה בארץ. במסגרת המשרדים ייצגה חברות מהגדולות במשק הישראלי בכל תחומי המשפט המסחרי, ובנוסף נתנה יעוץ משפטי בתחומי המשפט האזרחי לבכירים באותן חברות. בין הלקוחות ניתן למנות את חברות הכבלים (כיום חברת HOT), חברות הסלולר, חברות אינטרנט, "כלל ישראל", "כלל תשתיות", בנקים, משרדי פרסום, חברות אופנה, יהלומנים מהארץ ומחו"ל, חברות הפקה ושחקנים, חברות בנייה מובילות ועוד, ובמקביל חברות מחו"ל במסגרת פעילותן בארץ.

כאמור, עו"ד מירית ענתבי מלווה חברות ועסקים בפעילותם המסחרית השוטפת; במתן ייעוץ משפטי בעסקאות מורכבות וניהול משברים וסכסוכים בין שותפים ובעלי מניות, ובניהול הון עסקי-משפחתי באמצעות עריכת הסכמי שותפות, הסכמי ממון וצוואות ככלי המלווה את הסכמי השותפות, אמנות משפחתיות, כמו גם בפירוק חברות אגב גירושין. לעו”ד מירית ענתבי ניסיון עשיר בתחום המשפט המסחרי, שייחודו שילוב יוצא דופן של ידע והבנה משפטיים הדורשים התמחות רב תחומית, עם ראיה עסקית ומסחרית.

לעו"ד מירית ענתבי נסיון רב בעריכת עסקאות מורכבות, עריכת הסכמים מסוגים שונים, הופעות בבתי המשפט (לרבות העליון ובג"צ), בכתיבת חוות דעת משפטיות, כתבי טענות, ייצוג בתיקים מורכבים וגדולים בהצלחה רבה וכיו"ב. בנוסף, במסגרת המשרד מועסקים עובדים "בעלי ערך מוסף", קרי בעלי מוקדי ידע נוספים על התחום המשפטי, שהינם בעלי תארים אקדמאיים ונסיון בתחום העסקי – כלכלנים, מומחים לניהול עסקים, לשווק ועוד.

לעו”ד מירית ענתבי ניסיון עשיר בעריכת הסכמים מסחריים, לרבות הסכמי בעלי מניות, הסכמי מייסדים, הסכמי רכישה והשקעה בחברות, הסכמים מסחריים בתחום הקמעונאות, הסכמי זכיינות, הסכמי הלוואה ומימון, מכרזים ועוד.

עו"ד מירית ענתבי מתמחה בהקמה של חברות בענפי העסקים השונים, וליווין השוטף בכל תחומי המשפט, לרבות בדיני חברות, הסכמים, ליטיגציה, דיני עבודה, חקיקה, דיני קניין רוחני – רישום סימני מסחר, מדגמים וכיו"ב תוך עבודה ישירה והדוקה מול רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, תביעות והתגוננות מפני תביעות בנושא "יבוא מקביל" והפרת זכויות קניין רוחני, רישום מאגרי מידע של חברות ועוד.

להלן עיקרי ״מדריך להקמת עסק חדש״; במהלך שנות עבודתה של עו"ד מירית ענתבי פנו אליה אינספור  יזמים צעירים, ולחילופין אנשי עסקים מבוססים המבקשים להיכנס לתחומי פעילות נוספים, בשאלה: ״כיצד מתחילים?״. מנסיונה, הן בתחום המשפטי והן בתחום העסקי, נקל לזהות ברמת ודאות גבוהה ״עסק מוצלח״, ויזם המבין כי הבסיס עליו נבנה העסק הינו קריטי. צא ולמד: ״ירית הפתיחה״ תקבע את הצלחתו/כשלונו של העסק.
ודוק: בנייתו של בסיס איתן ורציני לעסק נעשית באמצעות הכנה ותכנון מוקדמים הכרוכים בפעולות הכרחיות, שלא ניתן בילתן. יודגש: ״קיצורי דרך״ בסופו של יום תמיד יוביל לנפילה, בין במוקדם ובין במאוחר.
ברי, שלכל עסק השייך לענף ספציפי במשק קיימות אבני הדרך, לגביהן נידרש לליווי, בהתאם למאפייניו הספציפיים.
אכן, ״כל ההתחלות קשות״, אלא אם כן מלווה את ההקמה עורך דין בעל נסיון רב, שלב אחר שלב. ובכן, כל התחלה ראשיתה בבניית תכנית עסקית ושיווקית מקצועית (משרדנו עובד עם אנשי מקצוע קבועים) לשם בחינה מראש של היתכנותו של העסק וכי צפויה רווחיות.
במקביל, נדרשות מספר פעולות משפטיות הכרחיות,  טרם ה״יציאה לדרך״, שיבצע עורך דין בעל ידע רחב במגוון תחומי משפט, היודע לשלבם, לרבות דיני תאגידים, קניין רוחני, אינטרנט, עבודה, חוזים, סחר בינלאומי, וכיו"בהמתמחה בתחום, ובעל נסיון מוכח בתחום:-
א. החלטה על הקמת שותפות/חברה.
ב. עריכת הסכם שותפות/הסכם יסוד בין היזמים.
ג. רישום החברה ברשם החברות
ד. רישום סימני מסחר של שם החברה, לוגו  ומדגמים של המוצר שייוצר וימכר.
ה. בחינת המוצר אם מהווה פטנט, וככל שהתשובה חיובית ליווי רישומו ברשם הפטנטים.
ו. ככל שהמוצר מחייב אישורים על-פי דין, הגשת בקשות.
ז. עריכת הסכם שכירות לטובת מיקום העסק.
ח. עריכת הסכם מול היצרן של המוצר, בארץ או בחו״ל.
ט. ככל שהמוצר ייוצר בחו״ל, עריכת הסכם עם חברת שילוח.
י. עריכת הסכמים עם נותני שירותים.
יא. עריכת הסכמי עבודה.
יב. עריכת הסכמי זכיינות.
יג. עריכת הסכמים עם משווקים/הרוכשים הסופיים.
כמובן, שתידרשנה פעולות נוספות, התלויות בסוג העסק המוקם. כל אלו בגדר שלבים הכרחיים לא רק לצורך הצלחתו של העסק, אלא אף חשוב מכך לצורך מניעתי -מניעתן של תביעות כנגד העסק ובעליו בהמשך הדרך. כאשר הכל מעוגן מראש וכנדרש בידי איש מקצוע, הרי שנמנעות פירצות אשר יובילו להליכים משפטיים והוצאת כספים על הגשת תביעות ו/או התגוננות מפני תביעות.
זאת ועוד: במקרים רבים עולה בידיה של עו"ד מירית ענתבי לסלול את דרכם של היזמים גם בתחום העסקי, בהיבטי היצור, השווק והמכירות וכיו"ב,  נוכח קשריה עם חברות רציניות, בין בארץ ובין בחו"ל, עם רשויות ועוד.

מינוף פעילות עסקית באמצעות תרומה לקהילה

במהלך פעילותה של החברה מוצע למנף את עסקיה באמצעות תרומה לקהילה ופעילות התנדבותית (פילנתרופיה (נדבנות)); תרומת שירותים, מוצרים, זמן או כסף ללא תמורה, וזאת על מנת לקדם עולם טוב יותר, לשפר את איכות החיים האנושית ולתמוך במטרות טובות. כך, למשל, זהו מקור הכנסה מרכזי לאמנויות השונות, לארגוני דת, למפעלי חינוך ולפרויקטים של סיוע הומניטרי. "פילנתרופיה תאגידית" מהווה כיום חלק בלתי נפרד מתפיסת האחריות התאגידית. הציבור מצפה כי חברות תתרומנה לקהילות בתוכן הן פועלות, ותסייענה לקדם מטרות חברתיות החשובות לציבור. אחת המטרות המרכזיות של פילנתרופיה תאגידית היא ביסוס יחסי אמון עם מחזיקי הענין בקהילה, וטיפוח דימוי אכפתי של החברה התורמת.  חברות רבות בארץ ובעולם משלבות במסגרת פעילותן גם פעילות פילנתרופית כחלק אינטגרלי בפעילותן. חברות ותאגידים רואים בסיוע וקידום רעיונות ומטרות חברתיים כחלק ממטרותיהם ומהערכים העומדים בבסיס קיומן. פילנתרופיה הינה הזדמנות עסקית, שעשויה לזמן עבור חברות גם הזדמנויות עסקיות שונות. הדרך לנתב פעילות פילנתרופית להזדמנות עסקית היא על-ידי שילוב הפעילות הפילנתרופית בפעילות השוטפת של החברה, כחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהשגרה העסקית של החברה. בטרם תקבע החברה כיצד תפנה את משאביה וכיצד תתרום את כספיה עליה לבחון היטב מהן המטרות שברצונה לקדם, מיהם הארגונים שיקדמו בצורה הטובה ביותר את המטרות ואת סדר היום החברתי אותו מבקשת החברה לקדם. אפשרות אחת לעגן את הפעילות הינה באמצעות קרנות הון פילנתרופיות - להבדיל ממדינות רבות בעולם, בישראל אין עיגון בחוק של צורת ההתאגדות שתיועד לקרנות פילנתרופיות. בהתאם, ניתן לעגן קרנות פילנתרופיות באמצעות תנועות, עמותות, ארגונים, תאגידים ועוד. יודגש, פעילות פילנתרופית מחייבת התמקצעות, מיומנות ומומחיות מיוחדים בנושא, של איש מקצוע אשר ייעץ, יארגן וינהל את הפן הפילנתרופי של החברה.

ולסיום, ה״אני מאמין״ של עו"ד מירית ענתבי בעסקים לאור נסיונה העשיר – בסיס איתן ונכון של עסק, בהכרח יובילו להצלחה!
לראיה כל אותן חברות, גדולות כקטנות, שהיא מלווה שנים רבות, והצלחותיהם, המגיעות אף למחוזות רחוקים – הנפקות בבורסות ברחבי העולם.

 

(Edit)