נוטריון

עו"ד מירית ענתבי, בנוסף להיותה עורכת דין, הוסמכה כנוטריון. נוטריון הינו עורך דין המוסמך, בהתאם לחוק, לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים. חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בארץ והן מחוץ לה.

במדינת ישראל מוסדר עיסוקו של הנוטריון בחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976.

על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים מוסמך הנוטריון לבצע את הפעולות הבאות:

1. לאמת חתימה על מסמך;

2. לאשר שהחתום במסמך, על שם זולתו, היה מוסמך לכך;

3. לאשר נכונות העתק של מסמך;

4. לאשר נכונות תרגום של מסמך;

5. לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;

6. לאשר שאדם פלוני חי;

7. לאשר נכונותה של רשימת מצאי;

8. לערוך העדה של מסמך סחיר;

9. לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;

10. להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;

11. לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין.

לפי חוק הירושה, יכול נוטריון לאשר עשיית צוואה, ולכן מוסמך נוטריון לרשום "צוואה בפני רשות" כשם שמוסמך לכך שופט. חוקים רבים נוספים קובעים סמכויות ותפקידים לנוטריון, שעיקרם אישור ותרגום מסמכים המצוינים בחוקים אלו.