חקיקה ומדיניות

לעו"ד מירית ענתבי מומחיות מיוחדת בתחום הליכי החקיקה בכנסת. משרדנו מלווה את נושא הליך החקיקה מראשיתו, החל משלב הייעוץ וגיבוש העמדה בחוות דעת וניירות עמדה חובקי עולם, דרך ניסוח הצעת החוק והבהרות ביחס להשלכות הנגזרות ממנה, ועד ליווי הליכי החקיקה וייצוג בדיונים בועדות הכנסת מול גורמי הממשלה והמחוקקים. זאת, מטעם ולבקשת חברי הכנסת או חברות פרטיות או תנועות חברתיות.

עו"ד מירית ענתבי היתה מעורבת בהליכי חקיקת חוק התקשורת והתקנות מכוחו, וחוק ההגבלים העסקיים. בימים אלו (2015), היא כתבה נוסחי הצעות חוק, יזמה ומובילה הליכי חקיקת החוקים הבאים: תיקון לחוק דיני משפחה (מזונות), התשכ"ט – 1959, גיבוש תזכיר ממשלתי להצעת חוק הורים וילדיהם, תיקון חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב – 1972, תיקון לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962, תיקונים בנושא תלונות השווא ובהם תיקון נוסח הנחיה מס' 2.5 של פרקליט המדינה ועוד.

עו"ד מירית ענתבי מתמחה בכתיבת חוות דעת וניירות עמדה מלומדים וחובקי עולם, מטעם חברי כנסת וגורמים פרטיים. לאחרונה, לבקשת שרת המשפטים, גב' איילת שקד, חה"כ יואב קיש וחה"כ ד"ר יפעת שאשא-ביטון, כתבה ניירות עמדה וחוות דעת בשורה של נושאים: תלונות שווא במשפחה והנחיה 2.5 ומתווים לפתרון, הורות שוויונית וחזקת הגיל הרך בעולם, שוויון באחריות כלכלית (מזונות) והמצב בעולם, הורה עצמאי והדוקטרינות הנהוגות בעולם בנושא תשלום מזונות ע"י הביטוח הלאומי ועוד.

עו"ד מירית ענתבי מצויה בקשר מתמיד עם שורה של שרים וחברי כנסת בנושאים הנוגעים לטובת הילדים, לרבות ביצוע עבירות מין ואלימות בקטינים, בריונות ברשת כנגד ילדים ועוד; נושא מאסר חייבי מזונות ברשות ההוצאה לפועל; נושא קצבאות הנכים ועוד.

עו"ד מירית ענתבי מסייעת לגופים, חברות מהמגזר הפרטי ותנועות חברתיות לנסח הצעות חוק, חוות דעת וניירות עמדה בתחומי פעילותן, לרבות להשיב לשימועים של חברות הנמצאות תחת פיקוח רגולטורי ולהשתתף בדיונים בוועדות הכנסת השונות ובפורומים ממשלתיים וכן להופיע בפני גופים שלטוניים שונים העוסקים בחקיקה.

תחום דיני המשפחה - הורות שוויונית; תלונות שווא במשפחה 

עו"ד מירית ענתבי יועצת לנבחרי הציבור ולבקשתם כותבת הצעות חוק, חוות דעת וניירות עמדה, אשר הונחו בכנסת ומצויים בשלבי חקיקה שונים (2015).

לבקשת שרים וחברי כנסת נרתמה עו"ד מירית ענתבי להוביל את המהפכה בתחום דיני המשפחה – אחריות הורית (ביטול חזקת הגיל הרך וזמני שהות שווים) וכלכלית (תיקון לחוק המזונות) שוויונית, והבטחת המזונות של הורה עצמאי וילדו; הכל – באספקלריה של טובת הילד והתא המשפחתי הפרוד. ה״חבילה״, בת ה-3 חוקים, הינה בלתי נפרדת; רק אם יעברו יחדיו ובמקביל, יווצר השוויון ההורי. במצב שרק אחד יעבור, ובעיקר אם זה חוק הורים וילדיהם (חזקה משותפת), ללא התיקון לחוק המזונות (שוויון בנטל), חוסר השוויון המגדרי אך יעמיק. 

הדרך סלולה למהפכה בתחום דיני המשפחה, לראשונה מזה למעלה מ-60 שנים, כאשר המטרה – טובת ילדי ישראל, בהווה ובעתיד. תקופה ארוכה מאד צוות משרדנו  שוקד על תכנית למהפכה בתחום דיני המשפחה; ובין היתר, על כתיבה וגיבוש הצעות חוק לבקשת גורמים שונים, זאת כמלאכת קודש במסגרת ״פרו בונו״. עוד מירית ענתבי בחרה לעשות שימוש בכלי עריכת הדין לצורך עשיה חברתית, ולו על מנת לשמש דוגמא לילדיה, וחשוב מכך להותיר להם עולם טוב יותר לחיות בו. עו"ד מירית ענתבי מאמינה בעשייה שמניבה תוצרים. בימים אלו, צוות משרדנו פועל לרתום לתמיכה בהצעות החוק חברי כנסת ושרים מכל קצוות הקשת הפוליטית, באמונה שלמה שזו מלאכת קודש שחייבת להיעשות ללא פשרות.

עו"ד מירית ענתבי מרצה בערב עיון שנערך בנוכחות השרה לשוויון חברתי, גב׳ גילה גמליאל, וחה״כ יואב קיש בנושא הצעות החוק שנכתבו על-ידה 

כתבה על "המשולש החקיקתי" ומעורבותה של עו"ד מירית ענתבי ב"חוק הורים וילדיהם" והצעות חוק נוספות מיום 9.11.2105

כאמור, לבקשתם של נבחרי הציבור נכתבו הצעות חוק, חוות דעת וניירות עמדה בנושאים אלו ורבים נוספים, כמפורט להלן.

הצעת חוק תיקון לחוק המזונות

תיקון לחוק דיני משפחה (מזונות), התשי"ט – 1959; לבקשת חה"כ יואב קיש נכתב נוסח המאמץ את מסקנות ועדת שיפמן, אולם בכפוף להסתייגויות, תוספות ושינויים חשובים ביותר שהוספו על-ידי עו"ד מירית ענתבי למסקנות הועדה [לפירוט לחצו על הכותרת]

תזכיר ממשלתי להצעת חוק הורים וילדיהם 

גיבוש הצעת חוק "הורים וילדיהם" - ביטול חזקת הגיל הרך, משמורת משותפת וזמני שהות שווים; לבקשת שרת המשפטים, איילת שקד, השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל וחה"כ יואב קיש; נכתב נוסח להצעת חוק ממשלתית, המהווה תיקון רבתי להצ"ח הפרטית הקיימת, וכן חוות דעת וניירות עמדה מבוססים באשר למסקנות ועדת שניט, לרבות לעניין בטלות חזקת הגיל הרך לחלוטין, משמורת משותפת, זמני שהות שווים, אי-ביטול זכויות הוריות טבעיות (אפוטרופסות) ובמקביל חובות הילדים, ביטול חלק מן הסמכויות הגורפות של העובדות הסוציאליות, וכן שינויים ותוספות נוספים מהותיים לנוסח הקיים [לפירוט לחצו על הכותרת]

הצעת חוק תיקון לחוק המזונות (הבטחת תשלום) 

תיקון לחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב – 1972; לבקשת חה"כ ד"ר יפעת שאשא-ביטון; תכליתה הבטחת מזונות של הורה עצמאי באמצעות סיוע להורה עצמאי ולילדיו לקבל את הסיוע לו זכאים, תוך עידוד ההורה העצמאי להשתלב במעגל העבודה ולהתמיד בו, אולם תוך התחשבות בקופת המדינה [לפירוט לחצו על הכותרת]

תלונות שווא על אלימות ומין במשפחה 

חוות דעת ומתווים לפתרון; הצעות חוק לתיקון "סדר הדין הפלילי" והנחיה מס' 2.5 של פרקליט המדינה; לבקשת שרת המשפטים, איילת שקד, וחה"כ יואב קיש; הוכנה חוו״ד מקיפה, חובקת משפט השוואתי, ומתווים לפתרונות רב-מערכתיים ומדיניים, וכן נוסחים לתיקון חוק סדר הדין הפלילי והנחיה 2.5 [לפירוט לחצו על הכותרת]