אישור חיים

מה הוא אישור חיים נוטריוני?

כאשר אזרח ישראלי מבקש לקבל שירות ממשרד הפנים, לרשום את זכויותיו בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), או להוכיח לצורך אחר את עובדת היותו עדיין בין החיים, ניתן להוכיח עובדה זו באמצעות נוהל פנימי של הרשות הרלבנטית, כגון אישור רופא למשרד הפנים, או אישור עורך דין המבצע את רישום העסקה בטאבו. בהעדר נוהל כזה, או כאשר מדובר לדוגמא בפנסיה סוציאלית או רנטה מגרמניה או בהליך אחר מול רשות הנמצאת במדינה אחרת, ניתן להוכיח את היותו של אדם בחיים באמצעות אישור חיים נוטריוני. במקרה כזה יתכן שיהיה צורך לצרף מסמכים נלווים – לגביהם יתכן שיהיה צורך לעיתים גם בתרגום נוטריון של מסמכים אלו, וכן באישור אפוסטיל כדי לתת לאישור הנוטריוני תוקף במדינה בה מדובר.