הגדרה

המונח גניבת זרע או " אב בעל כורחו" אינו מוגדר מבחינה משפטית, אך ניתן ליחסו למקרה שבו אשה הרתה מזרעו של גבר בניגוד להסכמתו, ידיעתו ורצונו. בתקופה האחרונה, בעידן המודרני, אנו עדים לעלייה משמעותית במספר המקרים בהם גברים הופכים להיות אבות בעל כורחם, והסיבות לכך רבות ומגוונות כשהעיקר בהם עקב ריבוי מערכות היחסים הזוגיים והמזדמנים אשר מתקיימים ללא קשר קבוע או נישואין.

סוגיית גניבת הזרע מתקשרת בשלושה מישורים: אבהות, מזונות קטינים, והנזקי-חוזי.

עד היום, נדחו מרביתן של התביעות שהגישו אבות בעל כורחם כנגד נשים אשר גזלו את זרעם, בגין נזק ממוני שנגרם להם הגלום בתשלומי המזונות.

בנסיבות אלו, לאחר גיבוש אסטרטגיה חדשה ושונה בתכלית מקודמתה, הוגשה תביעה חדשה – תקדימית – אשר, למיטב ידיעתנו, טרם הוגשה כמותה בארץ; הגבר תבע בגין נזקים ממוניים, למעט דמי מזונות, ושאינם ממוניים אשר נגרמו לו ולבנו הקטין בעקבות מעשיה של האשה והולדת הקטינים. בנוסף, משרדנו שותף לשינוי מסויים המתחולל במגמת בתי המשפט בפסיקת המזונות, וקיימים מקרים בהם נפסקו מזונות מופחתים.

התביעה  התקדימית מצויה בימים אלו בדיון בבית המשפט, וימים יגידו אם בית המשפט יחליט לקבוע תקדים ראשון מסוגו בנושא במדינת ישראל, אשר בסופו של יום יקרב אותנו למיגורה של התופעה.

מה כן יכול האב לטעון ב"גניבת זרע"?

עד היום המישור היחידי בו טענת הגבר כי "רומה" ונגנב זרעו תישקל, הינה במישור הנזיקי או במישור החוזי. אולם, בשנים האחרונות, אנו עדים לשינוי המתחולל במגמת בתי המשפט, אשר במקרים מסוימים פוסקים מזונות מופחתים לקטינים עקב טענה ל"גניבת זרע".

אשה שביודעין נכנסה להריון תוך שהיא מציגה מצג שווא בפני הגבר, עמו היא מקיימת יחסים, כי הינה מוגנת מפני הריון – מקימה כנגדה עילת תביעה בנזיקין או עילה תביעה חוזית.

באופן עקרוני עילת הנזיקין של מצג שווא שרירה וקיימת ולו אותו גבר תובע היה מסוגל להוכיח כי הוטעה לחשוב שהאשה נוטלת גלולות או משתמשת באמצעי בטוח אחר – ייתכן והיה זוכה בדין, ואולם מפאת טבעם של יחסים בין גבר לאשה והיותם נעשים בחדרי חדרים ובצנעה, יקשה על גבר, אשר הנטל הראייתי הוא עליו, להוכיח כי האישה הציגה מצג שווא בדבר היותה מוגנת מפני הריון.

עם זאת, במידה ויצליח האב להוכיח כי "זרעו נגנב" והילד נולד שלא מרצונו ולאחר שהולך שולל, רשאי הוא לתבוע את האישה בתביעה אזרחית נגדית בשל הנזקים אשר נגרמו לו, לכאורה, הכלכליים הנפשיים והחברתיים, בשל הולדת הילד.

יצויין כי נטל ההוכחה על נכונות טענותיו של הגבר מוטל על כתפיו והוכחת טענה זו אינה דבר פשוט כלל ועיקר. במילים אחרות – עליו לשכנע את בית המשפט כי האם ידעה אותו מפורשות כי אין סיכוי שהיא יכולה להיכנס להריון, וידוע מן הפסיקה כי גם אחריות נופלת על כתפיו של הגבר שכן אף הוא יכל להשתמש באמצעי מניעה.

חשיבות "יריית הפתיחה"

חשוב להדגיש, כי בתחום זה במיוחד קיימת חשיבות עליונה ל"יריית הפתיחה", קרי המועד בו יוחל הטיפול המשפטי בתיק; פנייה מוקדמת לקבלת ייעוץ משפטי למשרד המתמחה בתחום, קבלת הדרכה והיערכות נכונה, עשויים לשנות את כל התמונה, וביתר שאת אם הפניה תעשה עוד בטרם הוגשו התביעות על ידי האשה.