דיני עבודה

עו"ד מירית ענתבי מתמחה בהקמה של חברות בענפי העסקים השונים, וליווין השוטף בכל תחומי המשפט, לרבות בדיני עבודה. נסיונה הרב של עו"ד מירית ענתבי בעריכת הסכמי עבודה (עובדים, פרילנסרים, נותני שירותים וכיו"ב), יצוג בבתי משפט ובבתי דין לעבודה ומתן יעוץ משפטי בכל הסוגיות הכרוכות בהעסקת עובדים מאפשר לה מתן יעוץ מקצועי ואיכותי לעובדים המצויים מהצד השני של המתרס.

במקביל עו"ד מירית ענתבי מטפלת בלקוחות פרטיים, במגוון סוגיות הקשורות בדיני עבודה, במהלך עבודתם ו/או בסיום עבודתם, בין בפיטורין ובין בהתפטרות ובין בפרישה. לקבלת יעוץ טרם ההתפטרות או הפיטורין או הפרישה, נודעת חשיבות עצומה לענין היקף הזכויות להן יהיה זכאי לקבל העובד מהמעביד.

חשוב להדגיש, כי נושבות רוחות חדשות הן בחברה והן בבתי המשפט בתפיסת גיל הפרישה, ועובד איננו מחויב אוטומטית לפרוש, ולפיכך עובד המבקש שלא לפרוש בגיל הפרישה על-פי החוק (67) יכול להגיש בקשה מתאימה, באמצעות משרדנו, להארכת תקופת ההעסקה.

אין ולא ניתן לכפות על עובד לפרוש או לפטרו מחמת גילו!