פשיטת רגל בשילוב דיני אישות

פשיטת רגל בתוך התא המשפחתי, מטבע הדברים, מחברת שני נושאים מרכזיים שיש ליתן אליהם את הדעת, בין אם בני הזוג נשואים, בין אם בני הזוג מצויים בהליך גירושין ובין אם נסתיימו הליכי הגירושין, וקיימת חשיבות מכרעת להבנה של תחום דיני פשיטת הרגל ותחום דיני המשפחה, תוך שילוב ביניהם, בכל הקשור להליכי פשיטת רגל בהם מעורב גבר המצוי בהליכי גירושין או גרוש, על מנת שלא לפגוע בראש ובראשונה בטובתם של הקטינים.

למשרדנו נסיון רב בשני תחומים אלו, ולפיכך ללקוחותינו יתרון עצום, כאשר בראש ובראשונה ניתן ללקוח הטיפול והפתרון הראוי והנכון כשמובאים בחשבון כל השיקולים מכלל הנישות המשפטיות הקשורות וכלל האינטרסים המעורבים. בנוסף, משרדנו נותן מענה משולב ללקוח, הן בתחום האישות והן בתחום פשיטת הרגל, חלף שני עורכי דין המטפלים בנושאים אלו בנפרד, כאשר לא נכון ולעיתים לא ניתן לטפל בהם בנפרד.

לכל אלה היה צריך ליתן את הדעת, תוך הבנה מעמיקה של המטריות השונות, ובחינה כיצד ניתן דווקא לנצל לטובת החייב נושאים אלה, על אף מורכבותם, ולהביא בסופו של יום לתוצאות הרצויות – לחייב: הסדר נושים והפטר!, להבדיל מפשיטת רגל; לאשה – את זכויותיה; ולקטינים – את מזונותיהם.

משרדנו נחל הצלחות רבות בתיקים מיוחדים אלו, גם כאשר קיבל על עצמו לתקן תיקים שהועברו לידיו כאשר הם "באמצע הדרך", קרי טופלו על-ידי עורכי דין אחרים, והצליח במשימות התיקונים המורכבות יותר מקבלת התיק מראשיתו. ראה, למשל, במאמרנו באתר: "חלופה לפשיטת רגל-הסדר נושים".