אישורים ותרגומים נוטריוניים

מה הוא אישור נוטריוני לתצהיר?

ישנם מקרים בהם אדם מבקש להוכיח את דבריו או את הקשר שלו למסמכים אלו ואחרים. הצורך הזה יכול להתעורר במערכות יחסים חוזיות כשצד להסכם חשוב במיוחד לוודא עובדות מסויימות שהצד השני מצהיר על נכונותן, במסגרת תביעות משפטיות או הליכים מנהליים המתנהלים במדינה אחרת ויש צורך להגיש תצהיר במסגרתם, או לצורך עתידי כלשהו כגון כאשר יוצר מעוניין להוכיח שיצירה מסויימת נוצרה על ידו ולא על ידי אחר למקרה שתתעור מחלוקת על כך. דוגמה נוספת היא בתרגום מסמכים שמבוצעים ע"י מתורגמן משפה או לשפה שהנוטריון אינו בקיא בה. במקרה כזה חותם המתורגמן על תצהיר נוטריוני בנוסח מיוחד הקבוע בתקנות הנוטריונים ("הצהרת מתרגם"), להבדיל מאישור תרגום נוטריון במקרים בהם הנוטריון בקיא בשפה בעצמו.

כאשר בתצהיר הנוטריוני יש צורך לעשות שימוש בחו"ל, יתכן שיהיה צורך גם באישור אפוסטיל כדי לתת לאישור הנוטריוני תוקף במדינה בה מדובר.