נזיקין

המישורים היחידים בהם קמה לגבר עילת תביעה כנגד האשה הם המישור הנזיקי והמישור החוזי. מכוח עקרונות דיני הנזיקין, השוללים מצג שווא או מצג כוזב, וכן מכוח עקרונות תום הלב והדרך המקובלת על פי חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973, יכול גבר לטעון כי על האשה היה לתת גילוי מלא ולפעול בהיעדר זדון.

אשה שביודעין נכנסה להריון, תוך שהיא מציגה מצג שווא בפני הגבר כאילו היא מוגנת מפני הריון – מקימה כנגדה עילת תביעה בנזיקין ו/או עילת תביעה חוזית. עם זאת, קיים קושי לגבר להוכיח את טענתו. קשה להוכיח שהגבר דרש מהאשה להשתמש באמצעי מניעה בטוחים, כמו גלולות, ושהיא אמרה לו שהיא משתמשת בגלולות ולמרות השימוש הרתה. מטבע הדברים, שיחות בנושא אמצעי מניעה נעשות בארבע עיניים ובחדרי חדרים.

התביעה התקדימית שמשרדנו הגיש איננה קשורה לתביעת האבהות או המזונות, שהינן תביעות נפרדות, ומוגשות על-ידי האשה כנגד הגבר. משרדנו הגיש  כנגד האשה תביעה חדשה – תקדימית - אשר, למיטב ידיעתנו, טרם הוגשה כמותה בארץ או בעולם;  הגבר לא תבע בגין נזק ממוני הגלום בתשלומי המזונות, בניגוד לכל התביעות שהוגשו עד היום, אלא בגין נזקים ממוניים ושאינם ממוניים אחרים שנגרמו לו ולבנו – אחיהם למחצה של הקטינים שנולדו לו מהאשה.

[למאמר המלא]