מקרקעין|תכנון ובניה

למשרדנו נסיון רב בעריכת עסקאות מקרקעין (רכישה, השכרה, קומבינציה וכיו"ב),  של נכסים עסקיים ונכסים פרטיים, לרבות עריכת הסכמים מסוגים שונים, תוך מתן דגש על תכנון מיסויי נכון של העסקה העשוי לחסוך סכומים נכבדים ללקוחות, וקיום קשר מול הרשויות השונות לצורך כלל הבדיקות המקדמיות הנדרשות של הנכס טרם ביצוע העסקה.

בנוסף, לעו”ד מירית ענתבי ניסיון רב בטיפול בעסקאות מקרקעין מכל הסוגים, ובכלל זה עסקאות מכר וקומבינציה מורכבות, קבוצות רכישה, השכרה וניהול נכסים, וכן ליווי פרויקטים לבניה לרבות בנוגע למימון ולליווי הפיננסי של הפרויקט.

עו"ד מירית ענתבי גם ייצגה  במהלך השנים חברות בניה מובילות בארץ, ובהן "אפריקה ישראל", "מבני תעשיה", "מנרב" ועוד, במגוון רחב של תחומי משפט ובעסקאות נדל"ן.

משרדנו ייצג לאורך השנים בתביעות  שונות ומורכבות את חברות הבניה הגדולות, לרבות מול תביעות של דיירים שרכשו דירות מאותן חברות. כיום, מתמחה עו"ד מירית ענתבי בייצוג דיירים שרכשו דירות מול קבלנים, בליווי והדרכה כבר משלב ניהול המשא ומתן מול הקבלן, בדיקה מקיפה ומעמיקה של תנאי חוזה המכר אשר מטבעו חד-צדדי לטובת הקבלן, בדיקת הבטוחות המוצעות על ידי הקבלן, עד להשלמתה של העסק, ליווי בנטילת המשכנתא, ולאחר הרכישה במגוון עילות שונות מול הקבלן.

משרדנו מעניק ליווי משפטי שוטף ללקוחותיו כמו גם טיפול משפטי נקודתי בבעיות משפטיות שונות הקשורות בנדל"ן על היבטיו, לרבות סילוק יד, פינוי ועוד; סכסוכים עם הרשויות ובפרט רשויות מקומיות, לרבות יצוג בועדות המקומיות, ועדות הערר ובבתי משפט המנהליים והאזרחיים בכל התחומים הללו.

במהלך השנים הגיש משרדנו השגות למנהל מיסוי מקרקעין על שומות מס רכישה במגוון נושאים ונחל הצלחה בהפחתת השומות עבור לקוחותינו. ההשגה האחרונה אשר הוגשה עסקה בדירה שנרכשה מקבלן, כאשר בחישוב מס הרכישה התווסף רכיב עלות שכר טרחת עורך הדין המופיע בהסכם, ומטעם זה בלבד נדרש הרוכש לשלם תשלום גבוה יותר, ללא כל הצדקה. בימים אלו ניתן פסק דין תקדימי, בו נתקבלה הדעה אשר הוצגה על-ידי משרדנו. בנוסף לכך, תוקן החוק באופן התואם את טענותינו בעררים במהלך השנים.

משרדנו מתמחה בתכנון מס לגיטימי (באבחנה מהישמטות ממס) של כל עסקה, לרבות בנושאי מס רכישה, מס שבח ועוד. נודעת חשיבות עצומה לתכנון מס נכון טרם ביצוע רכישת דירה או נכס, נוסף על הקיים. זהו כלי שעשוי לחסוך מהלקוחות תשלום סכומים נכבדים ביותר. זכותו של הנישום לתכנן את מיסיו מוכרת בשיטת המס הישראלית. זכות זו מאפשרת לנישום גם לערוך תכנון מס אשר במקרים רבים יגרום לכך שחבות המס שלו תהיה קרובה לאפס. כדבריו של נשיא בית המשפט העליון, הש' שמגר: "עצם העובדה כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מיסים אינה מצביעה כי המבנה 'מלאכותי' או 'בדוי'. זכותם – ואף חובתם – של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס".

רכישת דירה במדינת ישראל הינה אחת הרכישות המשמעותיות ביותר של זוג, ויש להתייחס אליה בכובד ראש, וככזו לערוך באמצעות עורך דין בדיקות מקדמיות של הנכס וסביבתו, לערוך הסכם רכישה מקצועי ולדאוג לסיומה של העסקה בדרך של רישומו של הנכס על שם הרוכשים ברשות הרלוונטית.