צוואה

צוואה בפני נוטריון, דינה כצוואה בפני שופט, וזוהי אחת מ- 4 האופציות בחוק הירושה, התשכ"ה – 1965 לעריכת צוואה. לפי חוק זה דברי-הצוואה כפי שנרשמו על-ידי הנוטריון או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והנוטריון יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

מה היא צוואה נוטריונית?

צוואה בפני נוטריון, הינה אחת מ- 4 האופציות בחוק הירושה, התשכ"ה – 1965 לעריכת צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה, וצוואה בפני רשות. עריכת צוואה בפני נוטריון, הינה צוואה בפני רשות. לעניין זה קובע סעיף 22 לחוק הירושה את ההוראות הבאות:

צוואה בפני רשות

(א) צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי-המצווה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר בית-דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי-הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה, רשם או חבר בית הדין הדתי כאמור.

(ב) דברי-הצוואה כפי שנרשמו על-ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית-הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

(ג) נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.

(ד) במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על-ידי המצווה עצמו

(ה) צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לענייני ירושה.

(ו) צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשייה ומקומה.

(ז) לעניין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט.

דהיינו, לפי סעיף 22 לחוק הירושה ניתן לערוך צוואה בפני נוטריון באמירת דברי-המצווה בעל פה בפני הנוטריון, או בהגשת דברי-הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי הנוטריון.