מדגמים

הגדרת המדגם מצויה בסעיף 2 לפקודה:""מדגם" אין פירושו אלא קוי דמות, צורה, דוגמא או קשוט שמייחדים לכל חפץ ע"י תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין הרואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכנית".

מדגם הוא עיצוב תעשייתי ייחודי שמאפיין את העוסק. העיצוב התעשייתי עוסק בהיבטים הארגונומיים, השימושיים, והחווייתיים המגולמים במוצר, ובכלל זה בעיצובו האסטטי. לעיצוב האסטטי של מוצר תפקיד רב ערך הן במשיכה של המשתמש למוצר עצמו והן בבניית ערכי המותג של החברה בעלת המוצר. ערכים אלו, כאשר הם באים לביטוי אסטטי מוצלח בעיצוב מוצר, עלולים להיות מושא לחיקוי, העתקה וזיוף, ובכך לגרום לחברה לאבד לקוחות בפועל, או לקוחות פוטנציאליים, לטובת מתחרים בלתי הוגנים. רישום מדגם על עיצוב המוצר הינו אמצעי משפטי רב ערך הן לשמירת הזכויות בעיצוב המוצר, והן למינופן מבחינה עסקית וכלכלית.

מדגם מתייחס לקווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט נראים לעין, חדשים או מקוריים, הבאים לידי ביטוי במוצר תעשייתי. על ההיבט הפונקציונאלי של מוצר לא ניתן לרשום מדגם, באשר לכך מתייחס פטנט, ובעיצוב האסטטי לא ניתן לקבל הגנת זכויות יוצרים, אלא אם המדגם אינו משמש ואינו מכוון לשמש לייצור תעשייתי (נדרש כי המדגם ייוצר בלפחות 50,000 יחידות).

כאשר מדובר במערכת חפצים שיש בינהם קשר מיוחד ניתן לכלול בבקשת מדגם יותר מאשר חפץ אחד, כגון כשהחפצים נועדו מטיבם ומטבעם להימכר יחדיו, או כשיש להם אופי דומה. דוגמאות לכך יכולות להיות משחקים כגון שחמט, משחק קלפים או משחק לוח. דוגמא אחרת הינה מערכת סכו"ם. דוגמא נוספת הינה קופסא ומכסה.

במקרה כזה יש להגיש את הבקשה עם שרטוטים מתאימים ולשלם אגרה מתאימה לבקשת מערכת.

יתרונות השימוש במדגם

בהיבט המשפטי, מדגם הינו אמצעי משמעותי להתמודדות עם הפרות כגון זיופים, העתקות, וחיקויים של עיצוב מוצרים. רישומו של המדגם הינו פקטור משמעותי בהרתעה מפני ניסיונות לעשות כן, וכאשר הם באים לידי יישום, אפשר להפסיקם ולמנוע את הישנותם תוך זמן קצר ע"י צווי מניעה, חיפוש ותפיסה, שעומדים בתוקפם עד השלמת ההליך, אז גם יחליט בית המשפט על גובה הפיצוי הכספי לבעל המדגם. הוראות המכס וחוק המכס מאפשרים לעכב מוצרים בעילות של הפרת מדגם ולמנוע את כניסתם למדינת ישראל עד שבעל המדגם יחליט אם להגיש תביעה מתאימה בבית המשפט.

מבחינה כלכלית, מדגם הוא נכס, והרושם מדגם מוסיף לעצמו נכס כלכלי, ובכך מעצים את ערכו הפנימי, ומעלה את שוויו בשוק.

מבחינה שיווקית, השימוש בסימון ®, "Registered Design", או "Design Pending" משדר רצינות ואחריות ללקוחות, לספקים, ולמשקיעים בחברה לגבי המוצר המעוצב נשוא המדגם.

מבחינה עסקית, בעל המדגם הרשום יכול למנף את המדגם ע"י מכירת המדגם, או באמצעות הענקת רישיונות שימוש בו.

מכירת מדגם

בעל המדגם יכול למכור את המדגם ולהעביר את כל הזכויות בו בתמורה מוסכמת. יחד עם העברת הזכויות בפטנט, יכול הרוכש לרכוש ידע נצבר (Knowhow) כגון על שלבי הפיתוח של העיצוב התעשייתי שהינם בגדר סוד מסחרי.

 רישיונות שימוש במדגם

בעל מדגם יכול להעניק רישיונות שימוש בו בתמורה לתמלוגים, ובעל הרישיון זכאי להשתמש במדגם מבלי להפר את הזכויות בו, בכפוף לאמור ברישיון השימוש. לעיתים ניתן להחליף רשיונות שימוש בין מתחרים, כגון רשיון פטנט כנגד רשיון מדגם, כדי לחלוק ברווחים של מוצר חדשני הן מבחינה פונקציונאלית, והן מבחינה עיצובית.

 שמירת סודיות העיצוב

על מנת שניתן יהיה לרשום מדגם בישראל, עליו להיות חדש או מקורי. גם אם היה פרסום של המוצר או המדגם בחו"ל ניתן לרשום מדגם בישראל כל עוד לא היה פרסום של המדגם בישראל, על דרך השיווק או השימוש, טרם הגשת הבקשה בישראל. פרסום של המדגם באינטרנט לפני מועד הגשת בקשת המדגם ייחשב כפרסום שנעשה בישראל, גם אם מקורו בחו"ל. זאת כיוון שפרסומו באופן זה הופך להיות חלק מהידע לו חשוף הציבור בישראל, ובכך נעשה נחלת הכלל. הצגה או שימוש בפומבי אפילו על ידי בעל עיצוב המדגם עצמו, עלול להיחשב כפרסום השולל קבלת מדגם כשיר, אלא במקרים חריגים. לפיכך, יש להתייעץ עם עו"ד לגבי הדרך לשמירת העיצוב כסוד מסחרי, עד הגשת בקשת המדגם, במקרים בהם בעל העיצוב מעוניין להתייעץ, לדוגמא, עם בעלי מקצוע כאלו או אחרים בדבר המדגם.

 חיפוש מדגמים

חיפוש מדגמים מאפשר לבעל העיצוב לצמצם את הסיכון של הגשת בקשת מדגם, לגבי עיצוב תעשייתי זהה או דומה מדיי.

כאשר בקשת המדגם מוגשת בישראל ניתן לבצע את החיפוש רק במאגרי המידע הממוחשבים במשרדי רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בירושלים. החיפוש יוגבל למדגמים שרשומים שנתיים ומעלה, בעוד שבקשות מדגם ומדגמים שרשומים עד שנתיים חסויים לחיפוש הציבור.

אם יש כוונה להגיש בקשת מדגם בחו"ל ניתן לבצע חיפוש מדגמים באינטרנט, לפחות אצל חלק מהרשמים המדינתיים, באתרים העומדים לשימוש חופשי של הציבור כגון OAMI- שהינו גם רשם המדגמים של הקהילה האירופאית, או מאגר רשם הפטנטים בארה"ב הכולל גם מדגמים (Design Patents).

 בקשת המדגם

בקשת המדגם עוברת בחינה פורמאלית של מסמכי בקשת המדגם שהוגשו, לרבות שם המדגם סיווגו, קבלה בגין תשלום אגרת בקשת מדגם, יפוי כוח וכו'. בשלב שני תיבחן הבקשה לגופה, ובמסגרת זו תיבחן היתכנותה לרישום כמדגם (בעיקר- שאין בה מרכיבים פונקציונאליים לגביהם מתבקשת ההגנה, אלא אסטטיים בלבד), וכן אם היא חדשה או מקורית ביחס למצב הקיים במאגר המדגמים ובשוק.

בטרם תתקבל בקשת מדגם לרישום, תעיין מחלקת המדגמים בבקשות מדגם, מדגמים רשומים, ופרסומים כדי לאתר עיצוב זהים או דומים מאוד.

במקרה ויתגלו פרסומים כאלו הקודמים למועד הגשת בקשת המדגם עלולה בוחנת המדגמים לדרוש את הגדרת החידוש כדי לוודא שאין קונפליקט במדגם, או אף לסרב לקבל את המדגם לרישום.

אם לא מאותר מדגם זהה או דומה מאוד, תאשר מחלקת המדגמים את הבקשה, ותישלח תעודת רישום הכוללת את פרטי המדגם ושרטוטים מייצגים.

תעודת המדגם מוכיחה את זכויותיו במדגם של בעל המדגם במקרה של הפרת זכויתיו. תעודת הרישום מעניקה למדגם תוקף משפטי מלא מוגבל בזמן. בישראל ההגנה היא לחמש שנים מתאריך ההגשה, אולם ניתן להאריך את ההגנה לשתי תקופות נוספות של חמש שנים כל אחת, בכפוף לתשלום האגרות שנקבעה לכך.