שיטת PRS | שיטה לניהול הון עסקי ומשפחתי

עו״ד מירית ענתבי פיתחה שיטה ייחודית לטיפול בכלל תיקי לקוחות משרדה – העסקיים והפרטיים – שעניינה בניהול הון עסקי ומשפחתי (Business and Family Capital Management).

"הון" – רכוש אישי, רכוש משפחתי, רכוש עסקי.

ניהול ההון העסקי והמשפחתי מתבצע באמצעות שיטת (PRS (Prevention-Reduction- Solution, שהם שלושה שלבים לניהול קונפליקט (3steps Conflict Management).

מתוקף נסיון בן 20 שנים, במשרדים מן השורה הראשונה, בארץ ובעולם, ולימודים אקדמאיים המתפרסים על 3 תארים אקדמאיים והשתלמויות ברחבי העולם, עו״ד מירית ענתבי, מפתחת השיטה, מאמינה שטיפול מקצועי מחייב ניהולו של הקונפליקט, להבדיל ממתן הניהול בידי הקונפליקט אשר ישפיע על מהלך חייו של אדם ובני משפחתו בהקשר להונו האישי, הונו המשפחתי והונו העסקי.

לפיכך, בזכות ניסיוננו הרב ותחומי ההתמחות המגוונים של משרדנו, יש באפשרותנו לסקור ולהגדיר מראש עבור כל לקוח את מערכת הקונפליקטים הפוטנציאלית מתוקף מצבו האישי, המשפחתי והעסקי, ובהתאם להתוות עבורו במיוחד מארג של הסדרים הנערכים מראש. בהתאם ל-שיטת PRS יש, ככלל, להידרש ל-3 שלבים בניהול קונפליקט צפוי:

1. שלב המניעה (Prevention). מניעה של קונפליקטים עתידיים או סכסוכים עתידיים באמצעות בניית מארג הסדרים משפטיים בהווה, הצופה פני עתיד. מארג ההסדרים נבנה באמצעות כלים משפטיים קיימים למכביר אשר נועדו במיוחד לשם כך.

בהקשר להון עסקי והון עסקי-משפחתי  (Business and Family Capital Management). מניעת התרסקות בנין החיים האישי והעסקי שנבנה במהלך הנישואין/השותפות בעת פירוק הנישואין/השותפות ובעקבות המוות. מנעד הכלים המשפטיים, כולל בחברות בניית תקנונים מיוחדים, הקצאת מניות ניהול ושליטה, צוואות מיוחדות; בחברות משפחתיות, בנוסף שילוב דור ההמשך בעסקים משפחתיים ורבים נוספים.

בהקשר להון האישי והמשפחתי. מניעת  סכסוכים משפחתיים – בין בני זוג בעת גירושין; בין האחים בנושאי מתנות, ירושות עזבונות; בין הורים וילדים  בנושאי אפוטרופסות ילדים, אפוטרופסות מבוגרים. מנעד הכלים המשפטיים כולל צוואות מיוחדות, הסכמי מתנות, הסכמי ממון/זוגיות/הורות ועוד.

2. שלב צמצום וניהול קונפליקטים (Reduction Conflicts). באמצעות יישום מארג ההסדרים אשר יסודותיו נבנו מבעוד מועד בשלב המניעה בהקשר לכל קונפליקט שמתעורר. אם לא עלה ליישב הקונפליקט באמצעות מנהל עיזבון, מנהל קרן, עורך הדין המייצג את החברה וכיו"ב באמצעות יישום ההסדרים הקיימים, ובכל זאת מתגלעות מחלוקות/ סכסוכים, נידרש לשלב הבא.

3. שלב יישוב הקונפליקטים/הסכסוך ((Solution Conflict). שלב א' – נסיון לפתרון הקונפליקט באמצעות גישור או בוררות, המתנהלים ב"מרכז עמית" אשר הוקם במשרדנו במיוחד למטרה זו.  רק אם שלב זה לא צלח, עוברים לשלב ב' – פניה לערכאות משפטיות.

הדגש בשיטה הוא על מניעה. ניסיון בן 20 שנים מלמד שסקירה מראש של הקונפליקטים הצפויים, ומתוקף התמחות משפטית רוחבית ומגוונת, תכנון מראש ובניית מארג פתרונות המותאמים במיוחד לכל אדם, משפחה ועסק, ימנעו, ולכל הפחות, יצמצמו מאד את התפרצות הקונפליקט לסכסוך.

מארג הכלים בשלב המניעה הוא הסכמי (להבדיל מהליכים בבתי משפט); הסכמים בהקשר להון העסקי, ההון האישי וההון המשפחתי, ובהם, בין היתר, הסכמים בין שותפים, הסכמי ממון/זוגיות/הורות, צוואות וכלים נוספים למכביר.

מיותר מלציין, שבמקרים של קונפליקט קיים, הטיפול בלקוח יחל בשלב 2; אולם, בנוסף, באופן הצופה פני קונפליקטים עתידיים העשויים להתגלע בעקבות הקונפליקט הקיים.

לתכנון מראש, צפיית פני עתיד וראיית הנולד נודעת חשיבות מכרעת לאדם, לתא המשפחתי שלו ולמפעל חייו (עסקו), בכל הקשור להון האישי, ההון המשפחתי וההון העסקי, בהווה ובעתיד. כוחו של בנין מארג ההסדרים הנבנה במסגרת התכנון בכל הקשור לסוגי ההון השונים לא יסולא מפז; במניעת קריסת חברות, סכסוכים על רקע עסקי או משפחתי (מאבקי ירושה, מאבקי גירושין ועוד), בפתרון סכסוכים בדרכי שלום וכיו"ב.